Martha Cooper "Spray Nation: 1980s NYC Graffiti" 

KATO, 1982